„Mama wraca do pracy”. Program specjalny aktywizacji bezrobotnych kobiet, z Włocławka lub powiatu włocławskiego , sprawujących opiekę nad co najmniej jednym dzieckiem

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, że od marca 2023 r. rozpoczyna realizację programu specjalnego pn. „Mama wraca do pracy”.

CEL PROGRAMU I UCZESTNICY PROGRAMU:

Celem programu specjalnego jest udzielenie wsparcia bezrobotnym kobietom, zamieszkałym na terenie Włocławka lub powiatu włocławskiego, zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku, które sprawują opiekę nad przynajmniej 1 dzieckiem w powrocie na rynek pracy.

Pierwszeństwo udziału w programie będą miały kobiety, które wychowują dzieci do 6 roku życia.

OKRES REALIZACJI PROGRAMU: MARZEC – GRUDZIEŃ 2023 r.

Działania, które będą realizowane w ramach programu specjalnego „Mama wraca do pracy”:

  1. Rekrutacja uczestniczek programu, wybór grupy docelowej.
  2. Indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym.
  3. Pośrednictwo pracy.
  4. Prace interwencyjne.
  5. Specyficzny element wspierający zatrudnienie – bon na niwelowanie barier.

Bon wypłacany uczestniczkom programu od momentu podjęcia zatrudnienia, co miesiąc, przez okres 9 miesięcy. Bon na niwelowanie barier będzie można przeznaczyć na dowolny cel, w zależności od indywidualnej sytuacji rodzica.

ROZWIĄZANIA,  KTÓRE ZOSTANĄ ZASTOSOWANE W PROGRAMIE SPECJALNYM:

  • kompleksowe wsparcie uczestniczek programu przez doradców zawodowych i pośredników pracy,
  • zastosowanie elementu specyficznego wspierającego zatrudnienie w postaci bonu na niwelowanie barier, wypłacanego uczestniczkom co miesiąc przez 9 miesięcy w okresie refundowanego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych przez 6 miesięcy oraz przy zatrudnieniu po okresie refundacji na 3 miesiące,
  • refundacja dla pracodawców za zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy, przy jednoczesnym zatrudnieniu na okres 9 miesięcy (6 miesięcy refundacji + 3 miesiące zatrudnienia po okresie refundacji),
  • badania lekarskie sfinansowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Sfinansowanie badań lekarskich przez Urząd stanowić będzie dla pracodawców, oprócz refundacji wynagrodzenia za zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych dodatkową zachętę do zatrudnienia uczestniczek programu,
  • zwrot kosztów dojazdu do pracy.