logo LGD
Aktualności

Badanie poziomu satysfakcji mieszkańców.

W imieniu Stowarzyszenia Lokalna  Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zapraszamy Państwa do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminach powiatu włocławskiego poprzez udział w badaniu ankietowym. Ankieta jest anonimowa, a informacje dzięki niej pozyskane będą […]