Trwa konkurs „Partnerstwo dla wolontariatu” – edycja 2024

Konkurs pn. „Partnerstwo dla wolontariatu” ma na celu wyłonienie Partnerów Regionalnych i Partnerów Lokalnych Programu na okres: czerwiec 2024 – grudzień 2026.

Termin składania wniosków upływa 21 maja 2024 r. o godz. 14:00.

Więcej informacji na stronie internetowej: granty.pl