Przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii i efektywności energetycznej w Gminie Włocławek

Wójt Gminy Włocławek informuje, że na terenie gminy przeprowadzane jest „Przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii i efektywności energetycznej w Gminie Włocławek”. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ma na celu podniesienie świadomości społecznej wśród dzieci z terenów wiejskich o roli odnawialnych źródeł energii w ochronie klimatu i budowaniu zrównoważonego bezpieczeństwa energetycznego.

W ramach powyższego projektu w dniu 19.05.2023r. odbyły się zajęcia w formie warsztatów dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kruszynie,

– warsztaty „OZE – tworzenie ćwiczeń interaktywnych” przeprowadzone przez panią Helenę Cichocką. W zajęciach wzięło udział  15 osób z klasy IIb.