Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – nasadzenia drzew na terenie Gminy Włocławek

Gmina Włocławek w roku 2023 zrealizowała zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pn. „Zadrzewienie i zakrzewienie terenów w miejscowościach Gróbce, Smólnik, Józefowo – Gmina Włocławek”.

W ramach powyższego zadania na terenie Gminy Włocławek w miejscach użyteczności publicznej, na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Włocławek zostało posadzonych łącznie 86 szt. nowych drzew.

Koszt kwalifikowany całego zadania wyniósł: 11.600,00 zł, kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wyniosła: 5.800,00 zł.