INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 18 września 2023 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Włocławek obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy we Włocławku I informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 21.09.2023 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek do niżej wymienionych komisji wyborczych:

– Nr 1, w liczbie 1,

– Nr 2, w liczbie 2,

– Nr 6, w liczbie 2.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 22.09.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek.

§ 3.

W dniu 22.09.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

– Nr 4

– Nr 9

– Nr 10.

§ 4.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczywe Włocławku I

Ewa Felińczak