Analiza akustyczna – dodatkowe zabezpieczenia akustyczne przy Autostradzie A1


Weryfikacja pomiaru hałasu przy Autostradzie A1


 Pismo Wójta Gminy Włoclawek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27.06.2019 r.


 Odpowiedź Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na pismo Wójta Gminy Włocławek z dnia 27.06.2019r.


Odpowiedź Wójta Gminy Włoclawek na pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23.07.2019r.


Odpowiedź Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na pismo Wójta Gminy Włocławek z dnia 02.09.2019r.


RBRiGK.7234.1.61.2019.KK pismo Wójta Gminy Włocławek do Ministerstwa Infrastruktury


Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury z dnia 29.12.2019 r.


Odpowiedź na zapytanie nr 339 w sprawie ekranów akustycznych przy autostradzie A1 w Gminie Włocławek


Odpowiedź GDDKiA na pismo RBRiGK.722.1.2.2020.KK w sprawie ekranów akustycznych przy autostradzie A1 w Gminie Włocławek


Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ŚG-I-P.726.2.2020 z dnia 9 października 2020 r.


Prośba o podanie bieżącej informacji w zakresie stanu zaawansowania projektowo – wykonawczego związanych z realizacją zadania pn. “Budowa dodatkowych ekranów akustycznych przy autostradzie A1 Toruń-Stryków  wysłane do GDDKiA 23.02.2021 r. znak RBRiGK.7222.1.1.2021.KK


Odpowiedź z dnia 30.03.2021 r. na pismo RBRIGK.7222.1.1.2021.KK z dnia 23.02.2021 r. w sprawie budowy dodatkowych ekranów akustycznych


Pismo RBRIGK.7222.1.2.2021.KK z dnia 28.06.2021 r. w sprawie budowy dodatkowych ekranów akustycznych


Odpowiedź na pismo RBRIGK.7222.1.2.2021.KK z dnia 28.06.2021 r. w sprawie budowy dodatkowych ekranów akustycznych


Odpowiedź na pismo RBRiGK.7222.1.3.2021.KK z dnia 10.08.2021 r. w sprawie budowy dodatkowych ekranów akustycznych


Pismo RBRIGK.7222.1.4.2021.KK z dnia 13.09.2021 r. w sprawie budowy dodatkowych ekranów akustycznych


Odpowiedź GDDKiA na pismo RBRIGK.72


Pismo RBRiGK.7222.1.1.2023.DZ z dnia 25.01.2023 r.


22.1.4.2021.KK z dnia 13.09.2021 r. w sprawie budowy dodatkowych ekranów akustycznych


 Pismo RBRiGK.7222.1.5.2021.KK z dnia 13.12.2021 r. w sprawie budowy dodatkowych ekranów akustycznych


Odpowiedź GDDKiA na pismo RBRiGK.7222.1.5.2021.KK z dnia 13.12.2021 r. w sprawie budowy dodatkowych ekranów akustycznych


Odpowiedź Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11.02.2022 na zapytanie Senatora RP Pana Józefa Łyczaka w sprawie przeprowadzenia badań akustycznych


Pismo znak DDP_1.051.6.2022 z dnia 15 marca 2022 r. z sprawie budowy dodatkowych ekranów akustycznych na terenie Gminy Włocławek


Pismo znak ŚG.IV.726.1.2022 a dnia 23.03.2022 r.


Pismo znak RBRiGK.7222.1.3.2022.KK z dnia 02.03.2022 r.


Pismo znak ŚG.1510.1.44.2022 z dnia 5 kwietnia 2022r.


Pismo znak RBRiGK.7222.1.1.2023.APŚ z dnia 23.01.2023r.


Pismo RBRiGK.7222.1.1.2023.DZ z dnia 25.01.2023 r.


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na ekrany akustyczne przy autostradzie A1


.
Skip to content
baner lgd