Kobieta trzymająca w dłoni mikrofon, za nią jest wyświetlana prezentacja
Aktualności

Debata Oświatowa w Gminie Włocławek

W dniu 28 lutego br. w Urzędzie Gminy Włocławek odbyła się Debata Oświatowa. Podczas tego spotkania Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Włocławek przedstawili sprawozdanie z działalności swoich placówek oraz dotychczasowe osiągnięcia i sukcesy uczniów, a […]

Aktualności

Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zaprasza na szkolenie organizowane przez Urząd Skarbowy we Włocławku w partnerstwie z Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Centrum przy ul. Żabiej 12A w […]