Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zaprasza na szkolenie organizowane przez Urząd Skarbowy we Włocławku w partnerstwie z Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Centrum przy ul. Żabiej 12A w dniu 9 marca 2023 roku o godzinie 12:00 i przeznaczone jest dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu włocławskiego.
Tematem szkolenia będą obowiązki podatkowe i sprawozdawczość w Kołach Gospodyń Wiejskich. Spotkanie zostanie poprowadzone przez ekspertów z Urzędu Skarbowego:

Panią Magdalenę Dzięgielewską – eksperta skarbowego,
Panią Magdalenę Wilczak – starszego kontrolera skarbowego.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia można dokonać na adres mailowy: cop.wloclawek@gmail.com oraz telefonicznie pod numerem tel.: 54 416 62 60.