Debata Oświatowa w Gminie Włocławek

W dniu 28 lutego br. w Urzędzie Gminy Włocławek odbyła się Debata Oświatowa. Podczas tego spotkania Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Włocławek przedstawili sprawozdanie z działalności swoich placówek oraz dotychczasowe osiągnięcia i sukcesy uczniów, a także realizowane projekty. Tematem rozmów były również zagadnienia związane z realizacją zadań oświatowych przez samorząd Gminy Włocławek.

Zdjęcia: UG Włocławek