Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych powołanych w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Włocławek odbędzie się ll maja 2022 r., godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek (sala konferencyjna).