Sekretarz Gminy Włocławek

Kierownik Referatu ROR

telefon: 54 230 53 35

Piotr Stanny

Specjalista ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

telefon: 54 230 53 38

Dominika Garda

Inspektor ds. zarządzania informacją, komunikacji i promocji

telefon: 54 230 53 38

Lidia Rybka

Specjalista ds. obsługi Rady Gminy i spraw obronnych

telefon: 54 230 53 56

Angelika Seroczyńska

Referent ds. kadr

telefon: 54 230 53 43

Monika Lipigórska

Informatyk

telefon: 54 230 53 45

Barbara Gocel

Sprzątaczka

Henryka Michalska

Sprzątaczka

Halina Orzechowska