GMINA WŁOCŁAWEK BĘDZIE REALIZOWAŁA PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA DLA MIESZKAŃCÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 2236) Gmina Włocławek informuje, że przystępuje do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r. i rozpoczyna nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego.

Możliwość preferencyjnego zakupu węgla będą miały osoby, które są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego albo posiadają wpis w systemie CEEB.

Wnioski można składać:
za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP – adres skrzynki /gsdul2275m/skrytka, kierowane do Urzędu Gminy Włocławek (wniosek o zakup składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym);
na piśmie (w wersji papierowej) – w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek – sekretariat (bud. A, pok. nr 5) – w godzinach urzędowania:
Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 – 15.30
Wtorek 7.30 – 17.00
Piątek 7.30 – 14.00
Wzór wniosku w postaci papierowej można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek.

Wniosek w wersji edytowalnej można pobrać tutaj, wypełnić i złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP.
Szczegółowe informacje:
Lidia Rybka, nr tel. 54/230-53-38
e-mail: l.rybka@g.wloclawek.pl

Wzór wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego pobierz PDF