W dniu 7 maja 2024 r. odbyła się sesja inaugurująca nową kadencję 2024-2029. Posiedzenie rozpoczęła Elżbieta Sadowska – najstarsza wiekiem Radna obecna na sesji. W obecności Rady Gminy Włocławek uroczyste ślubowanie złożyła wybrana na Wójta Gminy Włocławek Magdalena Korpolak-Komorowska, uzyskując w wyborach 78,57% głosów i rozpoczynając tym samym swoją drugą kadencję.

Skład Rady Gminy Włocławek kadencji 2024-2029: Anna Ziętarska, Jan Brzeziński, Elżbieta Sadowska, Aneta Szczygielska, Grzegorz Kaczyński, Mariola Dorsz, Andrzej Szmyt, Zbigniew Reniecki, Janusz Nowok, Bogusław Wrocławski, Grażyna Jakrzewska, Grzegorz Maćkowiak, Tomasz Nowacki, Ewa Piekarska i Paweł Ostrowski (wszyscy Radni z KWW Dla Dobra Gminy).

Podczas posiedzenia, w tajnym głosowaniu, Radni Gminy Włocławek jednogłośnie wybrali Zbigniewa Renieckiego na Przewodniczącego Rady Gminy oraz Bogusława Wrocławskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Przewodniczącymi Komisji wybrani zostali:

  1. Komisja Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich –Andrzej Szmyt;
  2. Komisja Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego –Tomasz Nowacki;
  3. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych – Grażyna Jakrzewska;
  4. Komisja Rewizyjna – Elżbieta Sadowska;
  5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Janusz Nowok;

W posiedzeniu uczestniczyli również goście: Poseł na Sejm RP Krystian Łuczak, Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Sławomir Kopyść oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gminie Włocławek Stanisław Wawrzonkoski.

Również w dniu dzisiejszym Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej we Włocławku Marek Krawiecki wręczył Magdalenie Korpolak-Komorowskiej zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Włocławek. Zaświadczenia otrzymali również wszyscy Radni Gminy Włocławek wybrani na kadencję 2024-2029.

.
Skip to content
baner lgd