Nauczyciel Jutr@

Celem konkursu jest wyłonienie laureatów, u których kluczowa jest postawa wobec uczniów i uczennic, chęć bycia blisko nich oraz ich potrzeb, a wątek cyfrowy jest sposobem do jej realizacji.

Rodzaj wsparcia

NAGRODA RZECZOWA

Kto może złożyć wniosek?

Zgłoszenia mogą przesyłać czynne zawodowo nauczycielki i nauczyciele ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych, przedszkoli oraz placówek oświatowych.

Nabór składania wniosków: 8 września 2024

Więcej informacji na stronie internetowej: granty.pl