Komunikat w sprawie przerwy w dostawie wody

Urząd Gminy Włocławek informuje Odbiorców usług, iż z przyczyn technicznych nastąpiła zmiana terminu zamknięcia wody z dnia 28.03.2023 r. na dzień 29.03.2023 r. Z powodu modernizacji sieci wodociągowej wystąpi czasowa przerwa w dostawie wody. Wyłączeniem zostaną objęte budynki w miejscowości: Kruszyn ul. Kazimierza Wielkiego (od nr 7 – wjazd techniczny przy autostradzie – do nr 87 ).

Przewidywany czas braku dostawy wody: w  godzinach 8.00 – 16.00.

Godziny wystąpienia przerwy w dostawie wody mogą zostać wydłużone.

W związku z powyższym mogą nastąpić spadki ciśnienia oraz okresowe zabarwienie wody. Prosimy w tym czasie nie używać sprzętu AGD.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.