Kluby Rozwoju Cyfrowego

W ramach pilotażu, w 64 gminach na terenie całego kraju, uruchomione zostaną Kluby Rozwoju Cyfrowego, czyli lokalne ośrodki rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach funkcjonujących na terenie gmin samorządowych instytucji kultury, edukacji i kształcenia ustawicznego.

Kto może złożyć wniosek?

Jednostki Samorządu Terytorialnego rozumiane jako:

  • gmina wiejska;
  • gmina miejsko-wiejska;
  • gmina miejska;
  • miasto na prawach powiatu.

Dopuszcza się realizację projektu w partnerstwie z organizacją pozarządową lub/i we współpracy z jednostkami podległymi gminie będącej wnioskodawcą.

Termin składania wniosków: 5 lipca 2024

Więcej informacji na stronie internetowej: granty.pl