Pierwsze posiedzenie Rady Sportu w Gminie Włocławek

Rada Sportu w Gminie Włocławek została powołana 8 lutego 2022 r. Głównym zadaniem i rolą Rady Sportu w Gminie Włocławek jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej, m. in. poprzez działania o charakterze opiniodawczym i organizacyjnym na potrzeby organów Gminy Włocławek. Funkcjonowanie Rady Sportu bez wątpienia przyczyni się do upodmiotowienia działań na rzecz rozwoju gminnego sportu i kultury fizycznej.

W skład Rady Sportu wchodzi 7 członków powołanych przez Wójta Gminy Włocławek, Panią Magdalenę Korpolak-Komorowską:

  1. Pan Andrzej Kłódkowski – przedstawiciel Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku;

  2. Pani Dominika Garda – osoba wskazana przez Wójta Gminy Włocławek;

  3. Pan Tadeusz Falkowski – przedstawiciel LZS „VICTORIA” Smólnik;

  4. Pan Sławomir Gliszczyński – przedstawiciel Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie;

  5. Pan Łukasz Kwiatkowski – przedstawiciel LZS „KUJAWIAK” Kruszyn;

  6. Pani Ewa Piekarska – osoba wskazana przez Wójta Gminy Włocławek;

  7. Pan Łukasz Pszczółkowski – osoba wskazana przez Wójta Gminy Włocławek.

21 czerwca 2022 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Sportu. Wójt Gminy Włocławek, Pani Magdalena Korpolak-Komorowska otworzyła posiedzenie oraz wręczyła akty powołania członkom Rady.

Na Przewodniczącego Rady Sportu w Gminie Włocławek został wybrany Pan Łukasz Pszczółkowski, Zastępcą Przewodniczącego został Pan Łukasz Kwiatkowski a Sekretarzem Rady Sportu została Pani Dominika Garda.

Rada omówiła zadania i przyjęła plan pracy na rok 2022.