Czasowe ograniczenie dostaw wody

W związku z utrzymującą się falą upałów na terenie kraju Wójt Gminy Włocławek wprowadza czasowe ograniczenie dostawy wody na terenie Gminy Włocławek w godzinach 13.00 – 16.00 celem jej uzupełnienia w zbiornikach. Równocześnie apeluje o ograniczenie podlewania trawników oraz ogrodów działkowych w okresie suszy ze względu na spadek ciśnienia w sieci wodociągowej, wynikiem czego jest brak dostawy wody u części Odbiorców na terenie Gminy Włocławek do celów socjalno – bytowych.

Czasowe ograniczenie dostawy wody oraz apel obowiązuje w okresie występowania upałów oraz suszy (przerwa w dostawie wody  między godz. 23:00 a 4:00 rano).

Gmina Włocławek podjęła już działania naprawcze mające na celu modernizację i budowę nowych urządzeń wodociągowych dla Stacji Uzdatniania Wody w Dębicach.

W dniu 20 maja 2022 roku została podpisana umowa w formie „zaprojektuj i wybuduj” z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARKOPOL Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku na kompleksową modernizację sieci, ujęcia oraz Stacji Uzdatniania Wody w Dębicach.

W ramach zadania zostaną wykonane:
1. Na SUW w Dębicach: dwa przewody wody surowej, doprowadzające wodę surową z ujęcia do Stacji oraz jeden nadziemny zbiornik wody uzdatnionej   o pojemności 150 m3;
2. Na ujęciu SUW Dębice: wymiana pomp wraz z modernizacją układu hydraulicznego w istniejących, czynnych studniach oraz 2 nowe studnie głębinowe wraz z obudowami i połączeniem z rurociągami wody surowej;
3. Na sieci zasilanej z SUW Dębice: roboty budowlane polegające na modernizacji i przebudowie węzłów wodociągowych (24 szt.) wraz z wymianą odcinków sieci oraz hydrantów zewnętrznych.

Telefon do kontaktu w sprawie dostaw wody:
Tel. 668 579 328

Telefon do kontaktu w sprawie prowadzonej inwestycji:
Tel. 54 230 53 37

Uchwała Nr XLVIII/353/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zakazu podlewania ogrodów, trawników, upraw rolnych oraz napełniania basenów przydomowych i innych zbiorników wodnych wodą z wodociągu gminnego