Etap I Gustorzyn – Leśniewice

Celem projektu jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn – Leśniewice, który pozwoli na przesyłanie zwiększonych ilości gazu do aglomeracji warszawskiej i łódzkiej, Radomia i jego okolic oraz do południowo-wschodnich regionów kraju. Projektowana inwestycja wpłynie również na rozwój lokalnej infrastruktury.

Gazociąg Gustorzyn – Leśniewice zlokalizowany będzie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego. Planowana trasa będzie przebiegać przez teren 6 gmin: Brześć Kujawski; Włocławek; Choceń; Kowal; Baruchowo; Gostynin.