_IMG_"Brak
Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Numer konkursu […]

_IMG_"Brak
Aktualności

INFORMACJA

W dniu 2 lipca br. przywrócony zostanie kurs autobusowy na linii Włocławek – Pińczata – Warząchewki. Wyjazd 6:55 z Łagiewnik do Włocławka Powrót 15:35 z Włocławka do Łagiewnik

_IMG_"Brak
Aktualności

?Wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Włocławek ? organizacja zajęć pozalekcyjnych w zakresie kluczowych, zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz doskonalenia nauczycieli?

Pragniemy poinformować, iż Gmina Włocławek uzyskała dofinansowanie projektu pt.:   Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02. Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 2 Burze z gradem

Zjawisko: burze z gradem Stopień zagrożenia: 1 Obszar: województwo kujawsko-pomorskie – powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, radziejowski, rypiński, Toruń, toruński, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński   Ważność:  od godz. […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Komunikat Wójta

Wójt Gminy Włocławek informuje, że od 25 czerwca (poniedziałek) sala sportowa w Kruszynie udostępniona jest mieszkańcom w godz. 11 – 21. Serdecznie zapraszam Wójt Gminy Włocławek Ewa Braszkiewicz

_IMG_"Brak
Aktualności

Komunikat Wójta do Rolników

Wójt Gminy Włocławek Ewa Braszkiewicz wystąpiła do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z wnioskiem o powołanie Komisji ds. szacowania strat spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym tj. suszą. W związku z tym prosimy o zgłaszanie strat przez poszkodowanych […]

_IMG_"Brak
Aktualności

10 ? lecie Zespołu Folklorystycznego SMÓLNIK

Zespół Folklorystyczny  SMÓLNIK powstał w styczniu 2008 roku i działa w strukturach  Gminy Włocławek. Inicjatorem i organizatorem Zespołu była grupa pasjonatów ze Smólnika i okolicznych miejscowości. Kierownikiem Zespołu jest Pani Regina Pieczkowska. Zespół jest kontynuatorem […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Informacja Wójta Gminy Włocławek z dnia 15.06.2018 r.

Wójt Gminy Włocławek informuje, iż nastąpiła nieprzewidziana przerwa w dostawie wody z ujęcia w Dębicach, która   spowodowana jest uszkodzeniem sieci wodociągowej w miejscowości Łagiewniki przebiegającej pod przebudowywaną  drogą wojewódzką nr 265.          Uszkodzenie nastąpiło w […]