Uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru Gminie Włocławek

20 maja 2022 roku odbyło się uroczyste poświęcenie i nadanie sztandaru Gminie Włocławek. Na uroczystość przybyli m.in. poczty sztandarowe z terenu Gminy Włocławek, Pan Józef Łyczak Senator RP, Pani Irena Vuković-Kwiatkowska, reprezentująca Poseł na Sejm RP Panią Joannę Borowiak, Pan Dariusz Gliszczyński, reprezentujący Poseł na Sejm RP Panią Annę Gembicką, Pani Dorota Dzięgielewska Dyrektor Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku, reprezentująca Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, przedstawiciele duchowieństwa na czele z proboszczami parafii Kruszyn i Smólnik, Pan Krzysztof Dorcz, autor projektów symboli i insygniów Gminy Włocławek, przedstawiciele samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na czele z Panią Marszałek Anetą Jędrzejewską, przedstawiciele Powiatu Włocławskiego na czele ze Starostą Włocławskim Panem Romanem Gołębiewskim, reprezentacje gmin z terenu powiatu włocławskiego na czele z wójtami i burmistrzami, wójtowie, radni i sołtysi Gminy Włocławek poprzednich i obecnej kadencji, przedstawiciele instytucji i organizacji a także mieszkańcy.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele pw. N.M.P. Królowej Polski w Kruszynie, podczas której Biskup Włocławski ks. Krzysztof Wętkowski poświęcił sztandar Gminy Włocławek.

Po Mszy Św. nastąpił przemarsz do Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kruszynie. Po powitaniu wszystkich uczestników uroczystości Wójt Gminy Włocławek Pani Magdalena Korpolak-Komorowska przedstawiła w zarysie inicjatywę opracowania gminnych symboli. Następnie, w podniosłej atmosferze, przyjęła sztandar z rąk Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek Pana Zbigniewa Renieckiego. Ten szczególny symbol przekazała pod opiekę pocztowi sztandarowemu gminy, po czym nastąpiła prezentacja sztandaru.

Uroczystość uświetniły występy Chóru „Canto” oraz Orkiestry Dętej OSP Kruszyn.

Wszystkim przybyłym na uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania tego wydarzenia Wójt Gminy Włocławek Pani Magdalena Korpolak-Komorowska składa serdeczne podziękowania.