Przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii i efektywności energetycznej w Gminie Włocławek

Wójt Gminy Włocławek informuje, iż na terenie gminy realizowane jest „Przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii i efektywności energetycznej w Gminie Włocławek”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i ma na celu podniesienie świadomości społecznej wśród dzieci z terenów wiejskich o roli odnawialnych źródeł energii w ochronie klimatu i budowaniu zrównoważonego bezpieczeństwa energetycznego.
W ramach powyższego projektu w dniu 16.05.2023r. odbyły się zajęcia w formie warsztatów dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Smólniku (warsztaty „OZE – tworzenie ćwiczeń interaktywnych”) przeprowadzone przez panią Helenę Cichocką. W zajęciach wzięło udział 14 osób z klasy IIa.