Przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii i efektywności energetycznej w Gminie Włocławek

Wójt Gminy Włocławek informuje, że na terenie gminy realizowane jest „Przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii i efektywności energetycznej w Gminie Włocławek”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i ma na celu podniesienie świadomości społecznej wśród dzieci z terenów wiejskich o roli odnawialnych
źródeł energii w ochronie klimatu i budowaniu zrównoważonego bezpieczeństwa energetycznego.
W ramach powyższego projektu w dniu 12.05.2023r. odbyły się zajęcia w formie warsztatów
dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Smólniku (warsztaty kreatywno – plastyczne z animacją ruchową – „Energia wiatru, energia słońca, energia wody”) przeprowadzone przez panią Agnieszkę Przybysz. W zajęciach wzięło udział 46 osób z klas IV i VI.