Pokonać bezdomność – program pomocy osobom bezdomnym

Program oferuje wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Wnioski o dotacje mogą składać organizacje, których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność w zakresie pomocy społecznej. Wysokość dofinansowania projektu to 90% kosztów kwalifikowalnych.

Kto może złożyć wniosek?

  1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
  2. Instytucje kościelne.
  3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
  4. Spółdzielnie socjalne.

Wnioskodawca musi prowadzić działalność statutową w zakresie pomocy społecznej i świadczyć usługi dla osób bezdomnych.

Termin składania wniosków: 12 lipca 2024

Więcej informacji na stronie internetowej: granty.pl