Zdobądź dofinansowanie i zrób coś dobrego dla środowiska – Eko Profit!

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami udziału w programie edukacyjnym, który umożliwia zdobycie dofinasowania dla organizacji pozarządowych oraz placówek oświatowych z Państwa Gminy oraz zwiększenie masy, którą można zaliczyć do poziomów recyklingu Gminy.

Poprzez udział w programie eko-PROFIT – REcycling to się opłaca, Uczestnik:

 • przyczynia się do właściwego zagospodarowania elektroodpadów poprzez organizację dodatkowych miejsc zbiórki zużytego sprzętu oraz baterii i akumulatorów,
 • bierze aktywny udział w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie elektroodpadów,
 • otrzymuje dofinasowanie na statutową działalność (Uczestnik otrzymuje wynagrodzenie za każdy kilogram zebranego sprzętu i baterii).

W ramach programu eko-PROFIT są realizowane projekty:

 • ekoSzkoła (Szkoły, Przedszkola, Rady Rodziców)
 • ekoGospodynie (Koła Gospodyń Wiejskich)
 • ekoREmiza (Ochotnicze Straż Pożarna)
 • ekoDziałkowiec (Rodzinne Ogrody Działkowe)
 • ekoOsiedle (Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe, Rady Osiedli)
 • ekoKlub (Kluby Sportowe)
 • ekoStowarzyszenie (Stowarzyszenia i Fundacje)
 • ekoFirma  (Przedsiębiorstwa, Instytucje)
 • ekoHufiec (Harcerze i Skauci)
 • ekoParafia
 • ekoSołectwo

Strona internetowa programu https://eko-profit.pl/,
Opis programu – https://youtu.be/8Cb_Q-lTzW8