Pierwszy Rok

_IMG_""

Pierwszy Rok – Program oferuje maksymalnie 400 stypendiów (każde o wartości 6.000 zł), skierowanych do studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych (dziennych) podejmowanych po raz pierwszy, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskich uczelniach akademickich.

Kto może złożyć wniosek?

Osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
1. Ukończyła dzienną szkołę średnią (dla młodzieży) i zdała egzamin maturalny w 2023 roku lub 2024 roku.
2. W roku akademickim 2024/2025 została przyjęta na pierwszy rok studiów stacjonarnych na polskiej uczelni akademickiej i po raz pierwszy podejmuje studia. Baza uczelni akademickich znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w systemie Radon.
3. Jest zameldowana na stałe na terenach wiejskich lub w mieście do 30 tys. mieszkańców przynajmniej od 6 miesięcy.
4. Średni miesięczny dochód na jednego członka jej rodziny nie przekroczył w 2023 roku kwoty 1.700 PLN netto.
5. Posiada obywatelstwo polskie.
6. Jest wyłącznym posiadaczem rachunku bankowego bez przypisanych pełnomocników.
7. Posiada możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej on-line.

Termin składania wniosków: 10 września 2024, do godz. 12:00

Więcej informacji na stronie internetowej: granty.pl