Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek

Na dzień 19 maja (piątek) 2023 r. zaplanowano obrady LX Sesji Rady Gminy Włocławek. W porządku obrad przewidziano, m. in. następujące punkty:

– Przedstawienie i rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Włocławek za 2022 r.”,

– Debata nad „Raportem o stanie Gminy Włocławek za 2022 r.”

Zgodnie z art. 28 aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. Jednocześnie art. 28 aa ust. 7 i ust. 8 cytowanej ustawy stanowi, że mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, które powinno być złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

Z treścią „Raportu o stanie Gminy Włocławek za 2022 r.” można zapoznać się w Urzędzie Gminy Włocławek, pok. Nr 5 (budynek B 2) w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włocławek bip.gmina.wloclawek.pl w zakładce Raporty o stanie gminy.

Zatem w celu umożliwienia mieszkańcom Gminy Włocławek zapoznania się z treścią raportu oraz skorzystania z przysługującego prawa zabrania głosu w debacie, poniżej zamieszczono odnośnik do „Raportu o stanie Gminy Włocławek za 2022 r.” oraz do pobrania wzór Zgłoszenia do udziału w debacie.

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

 

Link do Raportu o stanie Gminy Włocławek za 2022 rok oraz do wzoru zgłoszenia:

https://bip.gmina.wloclawek.pl/artykul/169/971/zawiadomienie-przewodniczacego-rady-gminy-wloclawek-raport-o-stanie-gminy-wloclawek-za-2022-r