Zaproszenie na warsztaty z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii

Wójt Gminy Włocławek informuje, że na terenie gminy przeprowadzane jest „Przedsięwzięcie edukacyjne z
zakresu Odnawialnych Źródeł Energii i efektywności energetycznej w Gminie Włocławek”.
Spotkanie z mieszkańcami gminy Włocławek odbędzie się w Centrum Integracji Wiejskiej w Smólniku w dniu
31 maja 2023 roku godz. 17:00
Projekt ma na celu podniesienie świadomości społecznej, zwłaszcza z terenów wiejskich o roli odnawialnych źródeł energii w ochronie klimatu i budowaniu zrównoważonego bezpieczeństwa energetycznego.
W ciągu realizacji projektu zorganizowane zostaną:
● warsztaty dla dzieci i młodzieży, przeprowadzone przez trzech edukatorów:
● dr Maria Palińska z Centrum Edukacji Ekologicznej w temacie
edukacji ekologicznej,
● Agnieszka Przybysz zajęcia kreatywno-plastyczne z animacją
ruchową “energia wiatru, energia słońca, energia wody”,
● Helena Cichocka “tworzenie ćwiczeń interaktywnych –
Odnawialne Źródłach Energii”,
● happeningi w formie dwóch pikników/warsztatów ekologicznych skierowane do
mieszkańców gminy Włocławek o odnawialnych źródłach energii z udziałem firm
zewnętrznych. W ramach realizacji zadania zostaną przeprowadzone: praktyczne
działania, pokaz, ekspresja słowna i wizualna,
● wyjazdowe zajęcia terenowe do Aeroklubu Włocławskiego im. St. Skarżyńskiego w
Kruszynie – poznanie energii wiatru (oprowadzenie przez lotników),
● wyjazdowe warsztaty do „Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy” w Toruniu –
zwiedzanie interaktywnych wystaw oraz udział w warsztatach „Pracownia młodego
naukowca”.
Zakup paneli fotowoltaicznych bardzo trafnie wpisuje się w przedsięwzięcie z zakresu produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W istniejącym Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik do ogrzania budynku wykorzystano pompę ciepła, która jest jednym z urządzeń odnawialnych źródeł energii.
Aby zwiększyć świadomość mieszkańców w zakresie energii odnawialnej, zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne, które pozwolą uniezależnić się od konwencjonalnych źródeł energii i obniżyć rachunki za prąd.
Zapraszamy mieszkańców!

Zaproszenie.pdf