Ratowniczy zabieg agrolotniczy w drzewostanach sosnowych

Nadleśnictwo Włocławek informuje, że w okresie od 26 maja do 15 czerwca 2023 roku planowany jest ratowniczy zabieg samolotowy we fragmentach drzewostanów sosnowych, w których wystąpiła brudnica mniszka. Zabiegiem zostaną objęte fragmenty drzewostanów na terenie Gminy Włocławek w obrębie ewidencyjnym Ludwinowo, Łagiewniki, Warząchewka Polska, Dobiegniewo;  Gminy Kowal w obrębie ewidencyjnym Dębniaki; Gminy Baruchowo w obrębie ewidencyjnym Goreń Duży.
Planowany zabieg zostanie wykonany jednego dnia przy użyciu preparatu Foray 76B w dawce 2,5l/ha – etykieta preparatu w załączniku.
Wstęp i wjazd na tereny leśne objęte zabiegiem ratowniczym będzie zabroniony w czasie jego wykonywania. Drzewostany objęte akcją ograniczania populacji owadów będą oznakowane stosownymi plakatami informacyjnymi. Z uwagi na zmienne warunki meteorologiczne informacja o dokładnym terminie zabiegu i zakazie wstępu do lasu zostanie umieszczona na stronie internetowej Nadleśnictwa Włocławek (https://wloclawek.torun.lasy.gov.pl/) oraz przekazana za pośrednictwem poczty
elektronicznej.

Do pobrania:

Etykieta Foray