XVI Konkurs Ekologiczny

24 maja 2016 r. odbył się w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku XVI Rejonowy Konkurs Ekologiczny Smolnik 2016 pod Honorowym Patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Szkoła gościła uczestników z klas I-III, IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Wśród uczestników byli uczniowie szkół podstawowych z Modzerowa Kruszyna, Baruchowa, Kowala, Teodorowa, Smólnika, a także gimnazjaliści z Kruszyna, Baruchowa, Kowala, Nowego Duninowa, Solca i Smólnika. Konkurs we wszystkich kategoriach wiekowych poświęcony był Roztoczańskiemu Parkowi Narodowemu. Celem tegorocznej edycji konkursu było poznanie historii, położenia, walorów przyrodniczych i krajobrazowych, charakterystycznych gatunków roślin i zwierząt Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Autorem pytań dla klas I-III była pani Ewa Olejnik, nauczyciel konsultant Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, zaś pytania dla uczniów klas IV-VI i gimnazjum przygotowała pani Zuzanna Lipińska – pracownik Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku.

Uczniów oceniało jury w składzie: p. Lesław Urbankiewicz (GWPK) p. Ewa Olejnik (KPCEN Włocławek) p. Maciej Namieśnik (Nadleśnictwo Włocławek), Zuzanna Lipińska (WCCE), i Aleksandra Fornalewicz (WCEE), p. Maria Balakowicz (LOP)

Wśród klas I-III zwyciężyła:

I miejsce- Marta Majchrzak z SP w Kruszynie

II miejsce -Maja Grudzińska z SP w Baruchowie

III miejsce – Filip Kuczyński z SP w Kruszynie

Uczniowie starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów rozpoczęli zmagania, podobnie jak młodsi koledzy, od rozwiązania testu. Po części pisemnej 11 najlepszych uczniów w każdej kategorii wiekowej uczestniczyło w części ustnej, odpowiadając na pytania jury. Poziom przygotowania wszystkich uczestników konkursu był wyrównany i w obu grupach konieczna była dogrywka, by wyłonić finałową trójkę zwycięzców.

Laureatami konkursu dla szkół podstawowych zostali:

I miejsce – Julia Piotrowska – Szkoła Podstawowa w Kowalu

II miejsce –Paulina Wieczorkowska Szkoła Podstawowa w Kruszynie

III miejsce – Bartosz Kruszka  Szkoła Podstawowa w Kruszynie

Wyróżnienie otrzymał Adam Pawlak ze Szkoły Podstawowej w Baruchowie

Laureatami konkursu dla gimnazjum zostali:

I miejsce – Weronika Stasiak z Gimnazjum w Smólniku,

II- miejsce – Alicja Majewska z Gimnazjum w Baruchowie

III miejsce zajęła – Iwona Walczak z Gimnazjum w Smólniku

Wyróżnienie przyznano Oliwii Dobrzyńskiej z Gimnazjum w Nowym Duninowie

Wszyscy laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, , KPCEN Włocławek, Urząd Gminy Włocławek, Dyrektora Zespołu Szkół w Smólniku. Wśród pozostałych uczestników konkursu rozlosowano dodatkowe nagrody. Nie zapomniano również o podziękowaniu nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu.

Uczniowie Zespołu Szkół w Smólniku przygotowali dla gości konkursowych przedstawienie ekologiczne, okraszone śpiewem i muzyką zespołu instrumentalnego oraz pokazy chemiczne.

Organizatorami konkursu były panie Elżbieta Jarębska, Barbara Potęgowska i Jolanta Wieczorek-Wilińska.

 

Opracowanie: Elżbieta Jarębska

Galeria zdjęć