Wybory ławników na kadencję 2024 – 2027

W związku z upływającą kadencją ławników wybranych na lata 2020 – 2023 rozpoczyna się procedura wyboru ławników w Gminie Włocławek na kadencję 2024
– 2027. Oznacza to, że najpóźniej w miesiącu październiku 2023 r. Rada Gminy Włocławek dokona wyboru ławników.

W dniu 1 czerwca 2023 r. Prezes Sądu Okręgowego we Włocławku powiadomił Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek Pana Zbigniewa Renieckiego,
że Kolegium Sądu Okręgowego ustaliło następującą liczbę ławników sądowych wybieranych w bieżącym roku na kadencję 2024 – 2027:

– do Sądu Okręgowego we Włocławku 6 osób.

Kandydatów na ławników zgłasza się w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pok. Nr 10 na karcie zgłoszenia, a dzień 30 czerwca 2023 r. jest ostatecznym terminem na złożenie zgłoszenia.

Wybory ławników do sądów odbywają się na zasadach określonych w Dziale IV, Rozdział VII ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.).

Niezbędne informacje dotyczące wyboru ławników na nową kadencję, w tym informacja Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek oraz aktualny wzór Karty zgłoszenia kandydata na ławnika, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.gmina.wloclawek.pl w Dziale Wyborczym, w zakładce Wybory ławników na kadencję 2024 – 2027.

Wybory ławników na kadencję 2024 – 2027

/SG/