Komunikat w sprawie spadków ciśnienia wody

Urząd Gminy Włocławek zawiadamia odbiorców usług, iż zgodnie z informacją Rejonu Dystrybucji Energii we Włocławku, w dniu 07.06.2023 r., w godzinach 8.30 – 13.00 nastąpi wyłączenie energii elektrycznej. W związku  z powyższym informujemy, że zasilanie SUW Dębice odbywać się będzie z agregatu prądotwórczego.

Wobec powyższego mogą wystąpić spadki ciśnienia oraz okresowe ograniczenia w dostawie wody. Prosimy w tym czasie nie używać sprzętu AGD.