Webinaria KGW na CITo!

_IMG_""

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w webinariach pn. „KGW na CITo!”. Jest to cykl 32 szkoleń dla Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski. Tematyka szkoleń obejmuje szerokie spektrum aktualnych zagadnień związanych z prowadzeniem Kół Gospodyń Wiejskich.

Webinaria „KGW na CITo!” odbędą się we wszystkich województwach, po dwa w każdym.

Szkolenie przeznaczone dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatów: toruńskiego, golubsko-dobrzyńskiego, rypińskiego, lipnowskiego, aleksandrowskiego, inowrocławskiego, włocławskiego, radziejowskiego, mogileńskiego i żnińskiego odbędzie  się w dniu

8 lutego 2022 roku

w godz. 17.00 – 19:00

Rekrutacja na szkolenia ruszyła 31 stycznia ! 

Zagadnienia poruszane na webinariach to:

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów (UEPiK)

– omówienie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich (Dz. U. 2019 poz. 70).
– omówienie zbiorów zapisów: zestawienie przychodów i kosztów, zestawienie przepływów finansowych, wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wypełnianie deklaracji CIT-8, CIT-D, CIT-8/0 – omówienie formularzy z przykładowymi wypełnieniami rubryk

Korzyści z udziału w webinariach to zdobycie wiedzy na temat:

– prowadzenia rachunkowości i rozliczania działalności KGW
– prowadzenia Uproszczonej Ewidencji Przychodów i Kosztów
– opodatkowania KGW i wypełniania deklaracji podatkowych CIT
– uczestnicy webinarium otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu

Prowadzący: Magdalena Bernat

Czas trwania: 2 godziny

Szkolenia są nieodpłatne

Do pobrania – Regulamin webinariów dla KGW

ZGŁOSZENIE
Aby zgłosić swój udział w webinariach należy zarejestrować się za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi pod linkiem:
https://nikidw.edu.pl/szkolenia-dla-kgw/

Więcej informacji na stronie www.nikidw.edu.pl