Uroczysty Koncert z okazji 105 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

W sobotę 18 listopada w Centrum Integracji Wiejskiej w Smólniku odbył się Koncert z okazji 105 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Patronat nad Koncertem objęła Pani Magdalena Korpolak-Komorowska Wójt Gminy Włocławek.