Polska Cyfrowa

Otwarcie Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu Digital Europe

Pismo znak RBRiGK.7021.1.2.2021.DZ z dnia 03.08.2021r. UKE

Pismo znak RBRiGK.7021.1.2.2021.DZ z 03.08.2021r.

Odpowiedź na pismo znak RBRiGK.7021.1.2.2021.DZ z dnia 03.08.2021r.

Pismo znak RBRiGK.7021.1.2.2022.DZ z 05.10.2021

Pismo znak RBRiGK.7021.1.3.2021.DZ z dnia 18.11.2021r.

Pismo znak RBRiGK.7021.4.2021.DZ z 23.11.2021r.

Pismo znak RBRiGK.7021.1.3.2022.DZ z dnia 05.10.2022r.

Odpowiedź na pismo RBRiGK.7021.1.3.2022.DZ

Pismo znak RBRiGK.7021.1.1.2023.DZ z 24.01.2023r.

Odpowiedź na pismo znak RBRiGK.7021.1.1.2023.DZ  z dnia 24 stycznia 2023r.

Pismo znak RBRiGK.7021.1.2.2023. z dnia 21.03.2023r