Podpisanie umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Włocławek w m. Dębice, Kruszyn, Łagiewniki”

W dniu 14 listopada 2023 r. Wójt Gminy Włocławek Pani Magdalena Korpolak-Komorowska podpisała umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Włocławek w m. Dębice, Kruszyn, Łagiewniki”. Wykonawcą zadania będzie Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku.
Wartość zadania: 1 193 464,94 zł.
Wartość dofinansowanie z budżetu państwa: 1 169 595,64 zł.