Podpisanie umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębice”

W dniu 15 listopada 2023 r. Wójt Gminy Włocławek Pani Magdalena Korpolak-Komorowska podpisała umowę na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębice”. Wykonawcą zadania będzie firma HYDROPLUS Marcin Norberczak z siedzibą w Kruszwicy.
Wartość zadania: 417 396,53 zł.
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości 98% tj. 409 048,60 zł.