Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych

 

 

 

 

Wójt Gminy Włocławek – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

 

NSP 2021 odbędzie się w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. (po wejściu w życie drugiej nowelizacji ustawy o NSP 2021 w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r.), według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 01 lutego 2021 r do 09 lutego 2021 r.

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,

  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W Gminie Włocławek do realizacji NSP 2021 potrzebnych jest 3 rachmistrzów spisowych.
 

Szczegóły w załącznikach.

Ogłoszenie o naborze

Regulamin naboru

Formularz do pobrania

 

https://cdn05.sulimo.pl/media/news/krasnystaw.cms2.sulimo.pl/2021/2021-01/200961.jpg

Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych

 

 

 

 

Wójt Gminy Włocławek – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

 

NSP 2021 odbędzie się w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. (po wejściu w życie drugiej nowelizacji ustawy o NSP 2021 w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r.), według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 01 lutego 2021 r do 09 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,

  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W Gminie Włocławek do realizacji NSP 2021 potrzebnych jest 3 rachmistrzów spisowych.
 

Szczegóły w załącznikach.

Ogłoszenie o naborze

Regulamin naboru

Formularz do pobrania

 

https://cdn05.sulimo.pl/media/news/krasnystaw.cms2.sulimo.pl/2021/2021-01/200961.jpg