Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku I

Zgodnie z Informacją Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 4 maja 2022 r. pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 6 maja 2022 r. do godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek do niżej wymienionych komisji wyborczych:
– Nr 4, w liczbie 3,
– Nr 6, w liczbie 4.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy podane liczby, członków komisji wyłoni losowanie, które odbędzie się w dniu 6 maja 2022 r. r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek.

Pełna treść Informacji dostępna jest w serwisie BIP Gminy Włocławek ( link do Informacji )