Boisko w Józefowie oddane do użytku

W dniu 11 maja br. odbył się końcowy odbiór inwestycji pn. “Budowa boiska wielofunkcyjnego  do gier zespołowych w miejscowości Józefowo” . Zadanie rozpoczęto w 2022 roku. W ramach tej inwestycji wykonano boisko o nawierzchni poliuretanowej do gry w koszykówkę i siatkówkę, elementy małej architektury, w tym ogrodzenie oraz oświetlenie. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Wartość dofinansowania to kwota 179 986,37 zł, co stanowi 34,43% wydatków kwalifikowalnych. Ponadto Gmina Włocławek złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach “Kujawsko – Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023”.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “GRUMIX” z Preczowa.