Analiza akustyczna – dodatkowe zabezpieczenia akustyczne przy Autostradzie A1

Weryfikacja pomiaru hałasu przy Autostradzie A1

Pismo Wójta Gminy Włocławek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Pismo Zastępcy Dyrektora Oddziału  do Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 maja 2019 r.

Pismo Wójta Gminy Włoclawek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27.06.2019 r.

Pismo Wójta Gminy Włocławek do Posła na Sejm Pana Arkadiusza Myrchy z dnia 27.06.2019 r.

Pismo Posła na Sejm Pana Arkadiusza Myrchy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24.07.2019 r.

Odpowiedź Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na pismo Wójta Gminy Włocławek z dnia 27.06.2019r.

Odpowiedź Wójta Gminy Włoclawek na pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23.07.2019r.

Odpowiedź Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na pismo Wójta Gminy Włocławek z dnia 02.09.2019r.

RBRiGK.7234.1.61.2019.KK pismo Wójta Gminy Włocławek do Ministerstwa Infrastruktury

Odpowiedź Miniestrestwa Infrastruktury z dnia 31.12.2019 r.

Odpowiedź na zapytanie nr 339 w sprawie ekranów akustycznych przy autostradzie A1 w Gminie Włocławek

Odpowiedź GDDKiA na pismo RBRiGK.722.1.2.2020.KK w sprawie ekranów akustycznych przy autostradzie A1 w Gminie Włocławek

Decyzja Marszałka Wpjewództwa Kujawsko-Pomorskiego ŚG-I-P.726.2.2020 z dnia 9 października 2020 r.

Prośba o podanie bieżącej informacji w zakresie stanu zaawansowania projektowo – wykonawczego związanych z realizacją zadania pn. “Budowa dodatkowych ekranów akustycznych przy autostradzie A1 Toruń-Stryków  wysłane do GDDKiA 23.02.2021 r. znak RBRiGK.7222.1.1.2021.KK

Odpowiedź z dnia 30.03.2021 r. na pismo RBRIGK.7222.1.1.2021.KK z dnia 23.02.2021 r. w sprawie budowy dodatkowych ekranów akustycznych

Pismo RBRIGK.7222.1.2.2021.KK z dnia 28.06.2021 r. w sprawie budowy dodatkowych ekranów akustycznych

Odpowiedź na pismo RBRIGK.7222.1.2.2021.KK z dnia 28.06.2021 r. w sprawie budowy dodatkowych ekranów akustycznych

Odpowiedź na pismo RBRiGK.7222.1.3.2021.KK z dnia 10.08.2021 r.w sprawie budowy dodatkowych ekranów akustycznych

Pismo RBRIGK.7222.1.4.2021.KK z dnia 13.09.2021 r. w sprawie budowy dodatkowych ekranów akustycznych

Odpowiedź GDDKiA na pismo RBRIGK.7222.1.4.2021.KK z dnia 13.09.2021 r. w sprawie budowy dodatkowych ekranów akustycznych

Pismo RBRiGK.7222.1.5.2021.KK z dnia 13.12.2021 r. w sprawie budowy dodatkowych ekranów akustycznych

Odpowiedź GDDKiA na pismo RBRiGK.7222.1.5.2021.KK z dnia 13.12.2021 r. w sprawie budowy dodatkowych ekranów akustycznych

Odpowiedź Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11.02.2022 na zapytanie Senatora RP Pana Józefa Łyczaka w sprawie przeprowadzenia badań akustycznych

Pismo znak DDP_1.051.6.2022 z dnia 15 marca 2022 r. z sprawie budowy dodatkowych ekranów akustycznych na terenie Gminy Włocławek