_IMG_"Brak
Aktualności

Komunikat w sprawie przebudowy

Wójt gminy Włocławek informuje, że Zarząd Dróg Wojewódzkich jako inwestor przebudowy drogi wojewódzkiej nr 265 Brzęść Kujawski – Kowal nie wyraził zgody na rozpoczęcie prac budowlanych na terenie Kruszyna do czasu zakończenia robót w Brześciu Kujawskim […]

_IMG_"Brak
Aktualności

INFORMACJA

Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek informuje, że na podstawie  Zarządzenia  z dnia 02 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek, dzień 30 marca (piątek) […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Informacja – droga 265 Brześć Kujawski – Kowal

W związku z licznymi pytaniami w sprawie wykonawstwa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski –  Kowal uprzejmie informuję, że inwestorem tego zadania jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w  Bydgoszczy. Szczegółowe pytania w zakresie projektu należy kierować […]

_IMG_"Brak
Aktualności

INFORMACJA

21 marca br. odbyło się w Bydgoszczy spotkanie wójta gminy Włocławek Ewy Braszkiewicz z Dyrektorem Oddziału GDDKiA Jarosławem Gołębiewskim w sprawie dalszych prac związanych z budową ekranów na terenie gminy.  Wspólnie ustalono termin spotkania  mieszkańców z […]

_IMG_"Brak
Aktualności

INFORMACJA

W związku z bardzo dużą  ilością zgłoszeń do Urzędu Gminy Włocławek przypadków bezpańsko wałęsających się psów, Wójt Gminy Włocławek przypomina, że posiadanie zwierząt wiąże się z szeregiem obowiązków. Obowiązki te  określa ustawa z dnia 21 […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Ogłoszenie

W związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie na podstawie Trybu i zasad naboru projektów zawartych w ww. dokumencie ogłasza się  nabór projektów na […]