_IMG_"Brak
Aktualności

INFORMACJA WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK

Wójt Gminy Włocławek informuje, że w dniu 28 lutego 2018 r. zakończył się nabór zgłoszeń na program EKOpiec 2018, dzięki któremu można uzyskać dotację na wymianę pieca w wysokości 4 000 zł. Spośród wszystkich zapisanych dotację […]

_IMG_"Brak
Aktualności

INFORMACJA

Wójt Gminy Włocławek informuje, że Rada Gminy Włocławek w trakcie dzisiejszej XXXI Sesji Rady Gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do programu EKOPIEC 2018. Każdy zainteresowany wymianą pieca zasilanego paliwem stałym w budynkach i blokach […]

_IMG_"Brak
Aktualności

INFORMACJA

Wójt gminy Włocławek informuje, że zgodnie z ustalonym harmonogramem, opracowana została analiza akustyczna dla terenów przy autostradzie A1 Kruszyn-Nowa Wieś. Analiza akustyczna wykonana na zlecenie GDDKiA określiła ilości, parametry i rodzaj zabezpieczeń, które należy wykonać, […]

_IMG_"Brak
Aktualności

KOMUNIKAT

W nawiązaniu do odbytego spotkania z Zarządem Dróg Wojewódzkich informujemy właścicielali nieruchomości, którzy do tej pory nie zgłosili (na spotkaniu w Kruszynie lub na piśmie) potrzeby poszerzenia swoich zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 265, o […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Bal Wójta Gminy Włocławek w Świętosławiu

W świetlicy w Świętosławiu w Tłusty Czwartek na balu organizowanym przez Wójta Gminy Włocławek i organizatorów bawiły się z rodzicami i dziadkami dzieci z Kruszynka, Dębic, Kruszyna, Dobrej Woli, Świętosławia, Smólska i Poddębic. W trakcie […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Spotkanie z Wojewodą w Gminie Włocławek

W dniu 7 lutego br. w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek odbyło się spotkanie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza z samorządowcami Powiatu Włocławskiego – wójtami, burmistrzami, Starostą i Wicestarostą. Głównym tematem spotkania było omówienie możliwości […]