_IMG_"Brak
Aktualności

Gmina Włocławek najlepsza w regionie

W rankingu Politechniki Warszawskiej Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju obejmującym 2478 samorządów Gmina Włocławek zajęła 219 miejsce na tle 1559 gmin wiejskich w kraju. Stworzony przez ekspertów ranking miał na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego […]