_IMG_"Brak
Aktualności

I MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ SCRABBLE W SMÓLNIKU

W dniu 23 lutego 2017 r. w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku odbył się I MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ SCRABBLE. Było to przedsięwzięcie pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego Piotra Całbeckiego […]

_IMG_"Brak
Aktualności

INFORMACJA

Na podstawie art. 78e ust. 1 oraz art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) poniżej przedstawiam informacje dotyczące: 1) […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Wieczór włoski

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe  „Autostrada” zaprasza na Wieczór włoski   Bardzo popularne są u nas włoskie restauracje i włoskie potrawy, które gotujemy też sami. Ale czy wiesz jak przeczytać ich nazwy np. bruschetta? A jak powiedzieć kelnerowi, […]

_IMG_"Brak
Aktualności

40-sto lecia badmintona w Ursusie

W dniu 11 lutego w Warszawie odbył się turniej badmintona gier pojedynczych z okazji " 40-sto lecia badmintona w Ursusie ". W turnieju wzięło udział pięcioro zawodników UKS " START " Smólnik. W grze pojedynczej […]

_IMG_"Brak
Aktualności

KONKURS ?KLASA Z KLASĄ?

W dniu 03 lutego 2017 roku, komisja konkursowa dokonała podsumowania punktacji na koniec I semestru  w ramach konkursu „Klasa  z klasą” w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi  im. Polskich Noblistów  w Kruszynie oraz w Zespole […]

_IMG_"Brak
Aktualności

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Wójt Gminy Włocławek informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert         na realizację niżej wymienionych zadań publicznych o charakterze gminnym w 2017 r.– rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: -„Organizacja imprez sportowych, sportowo–rekreacyjnych, zawodów            dla […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Informacja

Z powodu awarii ogrzewania w Urzędzie Gminy Włocławek informuję, że XXII Sesja Rady Gminy Włocławek  odbędzie się w dniu 14 lutego 2017 r. o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kruszynie.          Przewodniczący Rady […]