Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Modzerowo

W dniu 1 czerwca 2022 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Janusz Ostrowicki z siedzibą w m. Jasień. Termin realizacji: 60 dni od dnia podpisania umowy. Zakres inwestycji obejmuje: wybudowanie sceny widowiskowej, wykonanie nawierzchni utwardzonej przy scenie oraz elementy małej architektury. Realizacja inwestycji polega na stworzeniu miejsca, w którym  mieszkańcy Modzerowa i okolicznych miejscowości będą spotykać się w celu rozwijania swoich pasji, pogłębiania wiedzy w dziedzinach sportu, rekreacji orz organizowania spotkań i imprez okolicznościowych. Gmina Włocławek otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 349 495,05 zł.