RADA GMINY WŁOCŁAWEK

Kadencja 2018-2023

1. Reniecki Zbigniew – Przewodniczący Rady Gminy Włocławek
2. Gliszczyński Dariusz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Włocławek
3. Betliński Edward
4. Błasiak Wiesław
5. Bogdanowicz Paweł
6. Brzeziński Jan
7. Lewandowski Zbigniew
8. Michalak Monika
9. Nowacki Tomasz
10. Nowak Magdalena
11. Nowok Janusz
12. Sadowska Elżbieta
13. Seklecka Danuta
14. Szmyt Andrzej
15. Wrocławski Bogusław

Numer Kontaktowy:
Przewodniczący Rady Gminy Włocławek
Telefon: (54) 230-53-00
e-mail: rada@gmina.wloclawek.pl