Kierownik
tel. 54 230 53 47

Elżbieta Grzegórska

Glówny księgowy
tel. 54 230 53 46

Joanna Korpolak

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
tel. 54 230 53 48

Monika Wasilewska


Starszy pracownik socjalny
tel. 54 230 53 47

Janina Kruczyńska


Starszy pracownik socjalny
tel. 54 230 53 47


Elżbieta Trzeciak