Kierownik

telefon: 54 232 78 07

Anna Ledzion
    

Główny księgowy

telefon: 54 232 78 07

Aleksandra Kaleta
    

Specjalista ds. płac

telefon: 54 232 78 07

Aleksandra Adriańczyk

Specjalista ds. księgowości i administracji

telefon: 54 232 78 07

Katarzyna Sarnowska
    

Specjalista ds. księgowości i administracji

telefon: 54 232 78 07

Kamila Augustyniak
    

Kierowca autobusu szkolnego

Józef Bryn

Kierowca autobusu szkolnego

Zygmunt Lejmanowicz

Kierowca autobusu szkolnego

Dawid Bąkowski